Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem:

Tehnički pregled vozila obavlja se u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva.

Visina naknada za tehnički pregled određena je “Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila” i ovisna je o kategoriji vozila. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim pa morate pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu, i ako to učinite u roku 10 radnih dana, ponovljeni tehnički pregled će se obaviti bez ponovnog plaćanja naknade. Ako je vaše vozilo proglašeno neispravnim na EKO testu, ponovljeni EKO test u roku 10 radnih dana zaračunat će se u iznosu od 50% iznosa plaćenog kod tehničkog pregleda na kojem je vozilo prvi put proglašeno neispravnim.

Redovni tehnički pregled

Utvrđivanje tehničke ispravnosti na redovnom tehničkom pregledu uvjet je za (prvu) registraciju vozila ili za produljenje važenja prometne dozvole. Različite vrste vozila podliježu redovnom tehničkom pregledu u različitim periodima prema slijedećoj tablici:

 • Nova vozila: 2 godine (24 mjeseca) nakon obavljenog prvog tehničkog pregleda vozila, a zatim svakih 12 mjeseci. Novim vozilima se smatraju vozila koja nisu registrirana, nisu bila u prometu i nisu starija od 1 godine (12 mjeseci), a odnosi se na
 • motorna i priključna vozila najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, nova motorna vozila za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju više od osam sjedala, nova vozila hitne medicinske pomoći i nova vozila za taksi prijevoz, bez obzira na to dali su nova ili rabljena: svakih 12 mjeseci.
 • Rabljena vozila: svakih 12 mjeseci.
 • Lake prikolice: nakon prvog tehničkog pregleda, svakih 36 mjeseci.
 • IZUZETAK: Radni strojevi.: ne podliježu tehničkim pregledima

U svrhu brze provjere važenja redovnog tehničkog pregleda, na vozilo se postavlja znak-naljepnica pomoću koje policijski službenici ili inspektori cestovnog prometa mogu brzo utvrditi valjanost tehničkog pregleda.

Preventivni tehnički pregled

Preventivnim tehničkim pregledima podliježu jače eksploatirane grupe vozila u periodima koji ovise o njihovoj starosti. Grupe vozila koje podliježu preventivnim pregledima su:

 • Vozila koja se daju u najam (rent a car vozila),
 • Vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače (auto škole),
 • Vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
 • Vozila hitne medicinske pomoći,
 • Autobusi,
 • Teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari,
 • Teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

Periodi u kojima gore navedena vozila moraju dolaziti na preventivne preglede su:

 • Vozila do dvije godine starosti: svakih 12 mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.
 • Vozila od dvije do sedam godina starosti: svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.
 • Vozila starija od sedam godina: svaka tri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.
 • Vozila za prijevoz opasnih tvari: svaka dva mjeseca od dana redovnog tehničkog pregleda i pregled kočnica svakih 12 mjeseci.

Vozila koja su izuzeta od obaveze preventivnih tehničkih pregleda su:

 • Vozila za stanovanje ili kampiranje.
 • Teretna i priključna vatrogasna vozila.
 • Priključna vozila za traktore.
 • Vozila za prijevoz pčela.
 • Teretna i priključna vozila za zabavne radnje.

Izvanredni tehnički pregled

Izvanredni tehnički pregled je postupak koji je predviđen za situacije kada vlasnik želi podvrći svoje vozilo tehničkom pregledu bilo kada u toku eksploatacije vozila ili za situacije u kojima je propisima predviđen kao obavezan:

 • Vozila koja su bila na popravku sklopova i uređaja bitnih za sigurnost u prometu (primjerice, nakon prometne nesreće ili u elementarnoj nepogodi u kojoj je vozilo oštećeno).
 • Vozila koja su podvrgnuta preinakama gdje su izvršene razne radnje prepravaka unutarnjih ili vanjskih dijelova vozila (vozila više nisu standardna).
 • Vozila isključena iz prometa od nadležne osobe (policije) te upućena na izvanredni tehnički pregled.

Obrasci za tehnički pregled vozila

Obrasce koji se mogu pojaviti prilikom tehničkog pregleda vozila možete pregledati ovdje

Kontrolirani uređaji i oprema

Na linku možete vidjeti koje sve sklopove i elemente na vozilu pregledava stanica za tehnički pregled: http://www.cvh.hr/tehnicki-pregled/kontrolirani-uredaji-i-oprema/