Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu. Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije

Postupak registracije vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a detaljne upute nalaze se u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske i objavljene su na ovim stranicama.

Prva registracija motornog vozila se obavlja u nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila.

  1. Dokumenti potrebni za registraciju vozila:
  • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i sl., na osnovu kojih je jasno vidljivo tko je vlasnik vozila).
  • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (ovjeren zapisnik o obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila).
  • Osobna iskaznica.
  1. Po obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila i uplati propisanih davanja ovlašteni djelatnik smije ovjeriti prometnu dozvolu, odnosno produljiti valjanost prometne dozvole. Produljenje valjanosti prometne dozvole (registracije) ovjerava se u odgovarajućoj rubrici u prometnoj dozvoli pečatom s grbom Republike Hrvatske.
  1. Ukoliko se radi o prvoj registraciji vozila, tek nakon što nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja ovjeri prometnu dozvolu i vozilo evidentira u evidenciji MUP-a, stanica za tehnički pregled vozila može izdati registarske pločice.

Naknada za ceste

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta

Vlasnik motornog vozila, prema Zakonu o javnim cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, je obvezan prilikom registracije vozila, odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Jedan od uvjeta za registraciju vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole je i obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.